background

İSA KÖRPÜLÜİsa Körpülünün xatİrəsİnə

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SaYTDA VAXTSIZ ARAMIZDAN KÖÇMÜŞ GƏNC ŞAİR İSA KÖRPÜLÜNÜN MÜXTƏLİF İLLƏRDƏ QƏLƏMƏ ALDIĞI

  ŞEİRLƏRİ TOPLANMIŞDIR.YUXARI KÖRPÜLÜ KƏNDİNDƏ DÜNYAYA GÖZ AÇAN,ÖMRÜNÜN ƏN İŞIQLI GÜNLƏRİNİ BU KƏNDDƏ

  KEÇİRƏN İSA ,DOĞMA TORPAĞA ,YURD YERİNƏ BAĞLI SƏMİMİ DUYĞULARINI BÖYÜK MƏHƏBBƏTLƏ MİSRALARA ÇEVİRMİŞ,vƏTƏN

  TORPAQLARINI GÖZƏL,YADDAQALAN VƏ POETİK LÖVHƏLƏRİNİ YARATMIŞDIR.

  bU VƏ ya DİGƏR ŞEİRLƏRİNİn bİr qİsmİnİ ŞEİRLƏR BÖLMƏSİNDƏ TAPA BİLƏRSİZ.

 

 

ƏLAQƏ Saytı dİzayn edən : Sabit MAnsurov