background

İSA KÖRPÜLÜİsa Körpülünün xatİrəsİnə

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   İsa Körpülü təxəllüsü ilə şerlərini imzalayan İsa Həsən oğlu ManSUROVUn KİTABLAR TOPLUSU 2 CİLDDƏ ÇAP EDİLMİŞDİR.

   1-Cİ cİLD 2002-Cİ İLDƏ "gÜNƏŞ" NƏŞRİYYATINDA ÇAP EDİLMİŞDİR VƏ KİTABIN ADI " sEVMƏZDİM DÜNYANI SƏN OLMASAYDIN"

   aDLANDIRILMIŞDIR. 2-Cİ CİLD İSƏ ÖLÜMÜNDƏN SONRA 2008-Cİ İLDƏ "səda" NƏŞRİYYATINDA ÇAP OLUNMUŞDUR.

   kİTABIN ADI İSƏ "gƏL SAĞOLLAŞAQ" adLANDIRILMIŞDIR.

ƏLAQƏ Saytı dİzayn edən : Sabit MAnsurov